Karoryfer Lecolds

Hańba!

Zbuntowana orkiestra podwórkowa


Od 1926 roku Polska nasza miała być uzdrowiona i naprawiona. W sferze politycznej zaprowadzony miał być porządek, a w sferze społecznej nowe, godne życie. Minęło już lat siedem, a wciąż uczciwie pracującego człowieka ledwie stać na bochenek chleba, tem gorzej, jeśli na jego utrzymaniu jest głodna rodzina. Naruszane jest prawo, ośmieszana konstytucja. Osiągnięciami infrastruktury i technologji zasłonić się próbuje problemy maluczkich - Polska zaczyna powoli przypominać Włochy faszystowskie.

W roku 1931 kilkoro muzykantów postanawia założyć wspólnie Orkiestrę Zbuntowaną, której muzyka ma ganić jawny gwałt na demokracji oraz pocieszać tych owem gwałtem pokrzywdzonych. Której muzyka niesie wrzeszczącą krytykę niesprawnego ustroju, wytyka palcem jego absurdy oraz przede wszystkiem - pięść wymierza prosto w twarz Sanacji.

Skład:

  • Andrzej Zamenhoff - banjo, śpiew
  • Wiesław Król - akordeon
  • Ignacy Woland - tuba, śpiew
  • Adam Sobolewski - bęben, grzebień, śpiew

Kontakt:


In English

In the year 1931 in the Cracovian quarter of Podgórze a new street band came into being. Far from ordinary, it was a group of defiant musicians who decided to use their song to denounce the corruption, violence and iniquity of interwar Poland, a reality far more complicated than one could imagine today.

The Rebellious Street Band Hańba! [‘disgrace’] is a musical and literary fiction, designed to convince the audience that punk-rock was not born in the noisy seventies on the British Isles, but goes way back to the Second Polish Republic, a period marked by extraordinary cultural, artistic and economic growth, but also systematic destruction of democracy, the authoritarian rule of Sanation and its imperialist impulses. With the support of street instruments (banjo, drums, accordion, tuba) and a bunch of interwar poets (Tuwim, Brzechwa, Broniewski), four Cracovian performers impersonate imaginary characters and combine musical inspirations (punk, folk, klezmer) to tell their own tale about the most poetic period in the history of Poland.

In 2013 Hańba! received an honorary mention for the song composed to Julian Tuwim’s poem (Dom Literatury in Łódź) and in 2014 it received the Czesław Niemen Special Award at the 17th New Tradition Festival in Warsaw, organised by Polish Radio 2.