Karoryfer Lecolds

Iglika

Tańce i Pieśni Bałkańskie

Iglika jest zespołem, skupiającym miłośników folkloru bałkańskiego. Jego głównym celem jest popularyzacja kultury, pieśni i tańców krajów bałkańskich: Bułgarii, Macedonii, Grecji, Serbii, Rumunii.

Iglika organizuje cykliczne warsztaty taneczne, spotkania z folklorem bałkańskim, potańcówki folkowe oraz koncerty promujące kulturę bułgarską w Polsce. Chętnie uczestniczy i przyłącza się do najróżniejszych inicjatyw kulturalnych.

Zespół powstał wiosną 2001 roku. Kierownikiem i choreografem jest Katarzyna Witek, absolwentka filologii bułgarskiej UJ.

Każdego roku do zespołu przychodzą nowi miłośnicy folkloru, dla których cotygodniowe zajęcia, zgrupowania i koncerty są niepowtarzalną okazją rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności, radosną formą spędzania czasu wolnego w miłym towarzystwie, niesamowitą zabawą, ale i pracą, która podczas koncertów zawsze zostaje nagrodzona gromkimi oklaskami.

Releases

Tańce 2012